Het theorie-examen motor

Iedereen die zijn motorrijbewijs wil halen, moet een theorie-examen voor de categorie A af leggen bij het CBR. Dit geldt dus ook als je al jarenlang je autorijbewijs hebt, en al een keer theorie-examen voor de auto hebt gedaan.

Heb je al een autorijbewijs, dan dien je voor het examen verkeersdeelneming geslaagd te zijn voor je  theoriecertificaat categorie A.

Heb je geen autorijbewijs, dan zal je voordat je begint met je motorrijles dan dien je geslaagd te zijn voor je  theorie. Dit omdat je zelf de juridisch bestuurder bent en dus ook op de hoogte moet zijn van alle geldende verkeersregels. Je motorinstructeur kan immers niet ingrijpen. 

Geldigheid

Als je slaagt voor het motor theorie-examen, dan blijft deze uitslag 1,5 jaar geldig. Dit betekent dat je binnen anderhalf jaar na het halen van je theorie-examen moet slagen voor het motorexamen AVD. Lukt dit niet, dan moet je opnieuw theorie-examen afleggen bij het CBR.

Het theorie-examen motor

Het theorie-examen voor de motor duurt ongeveer 45 minuten, inclusief de uitleg vooraf. Je dient een half uur voor aanvang in het CBR examencentrum aanwezig te zijn.

Het theorie-examen bestaat uit 50 vragen waarvan je er minimaal 44 goed moet beantwoorden om te slagen. De vragen zijn onderverdeeld in ja/nee vragen, meerkeuze vragen en vragen waar je zelf een getal moet invullen.

Het theorie-examen wordt klassikaal afgenomen in 1 van de theorie-examencentra van het CBR. Je kunt alleen klassikaal examen doen in het Nederlands. Wil je theorie-examen doen in een andere taal, dan dien je via je motorrijschool een individueel theorie-examen te reserveren.

Wat neem je mee naar het theorie-examen?

Naar het theorie-examen dien je een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Het is niet verplicht de bevestiging van je theorie-examen (oproepkaart) mee te nemen, maar wel praktisch. Alle gegevens mbt je theorie-examen (examentijd en -datum, adres en wat mee te nemen) staan hierop.

Je bent dus alleen verplicht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar je theorie-examen.

 

Wanneer ben je geslaagd?

Je bent geslaagd voor het theorie-examen motor als je 44 vragen of meer goed hebt beantwoord.

 

Meer info

Vragen?